Beginners niveau 1

De cursus (beginners 1) gaat van start met een uitstekende uitleg van de basistechniek. Door het aanleren van een goede basistechniek verkrijgt men een mooie en soepele heupbeweging en een goede danshouding. Deze basistechniek wordt toegepast bij alle cursussen, variaties, figuren en combinaties. Vooral aan het begin van de cursus is het erg nuttig om, naast je les, ook thuis te oefenen op de basis. Hoe meer oefening, hoe sneller je de basis onder de knie krijgt, des te sneller je alle variaties (hoe ingewikkeld ook), zal kunnen oppakken, terwijl je bewegingen steeds mooier worden. Bij Esencia zijn wij ervan overtuigd dat het beter is om meteen vanaf het begin een goede basis aan te leren. Het is erg moeilijk om een verkeerd aangeleerde beweging en/of houding op een later tijdstip te corrigeren.

Tijdens de eerste drie á vier lessen besteden we veel aandacht aan de basis. Ook wordt er gelet op de houding en de technieken van leiden en volgen. Dit doen we eerst op de sonmontuno (dans & muziek), omdat deze nogal langzaam is. Er zit ook een rustmoment in, die de mogelijkheid biedt om even na te denken over de volgende beweging. Afhankelijk van hoe snel de groep alles oppakt, zullen we geleidelijk het tempo opvoeren van sonmontuno- tot redelijk snelle salsamuziek. Om ervoor te zorgen dat iedereen de basisbewegingen en de variaties hierop zo snel mogelijk onder de knie krijgt, zullen we aan het begin van iedere les deze bewegingen los van elkaar (niet als koppel) nauwkeurig doornemen en herhaaldelijk oefenen. Bij iedere les behandelen we één of meerdere (nieuwe) variaties, shines (voetenwerken en body movements), figuren en/of combinaties.

We zullen al snel van de sonmontuno overgaan naar de merengue. De merengue (dans) bestaat uit een herhaling van twee passen. Dit is de reden waarom de merengue eenvoudiger is uit te voeren dan de sonmontuno en de salsa. De merengue muziek is echter sneller dan de sonmontuno en er zit geen rustmoment in: het gaat achter elkaar door. De meeste variaties op de basis, bijna alle dansfiguren en alle technieken van leiden en volgen zijn ook op de merengue (gemakkelijk) toe te passen. Om deze reden wordt er niet al te veel tijd besteed aan de merengue.

Al heel gauw zullen we weer de sonmontuno oppakken om daarna door te stromen naar de salsa. Vanaf dit moment zullen wij er vanuit gaan dat de cursist zelfstandig blijft werken aan het steeds mooier maken van zijn/haar basisbewegingen. Heel mooi en soepel dansen leer je immers, over het algemeen, niet in drie maanden tijd. Afhankelijk van de snelheid van de groep, zullen er steeds meer variaties bijkomen en zal het tempo verder stijgen.

Variaties (minimaal) in Beginners 1 (ter indicatie). Het slotniveau is afhankelijk van de snelheid van de groep.

[table id=3 /]

Bovenstaande variaties worden vanaf de eerste les als koppel uitgevoerd. Naast de door de leraar zelfgemaakte (unieke) Esencia- figuren & combinaties wordt de cursist vanaf het begin aangemoedigd om zelf de variaties te combineren. 
 
Tijdens de lessen wordt er ook gewisseld van danspartner. Het wisselen biedt een aantal voordelen: men kan van elkaar leren. De ene trekt de ander omhoog qua niveau. De gezelligheid in de groep wordt hierdoor vergroot omdat mensen meer sociaal contact hebben met elkaar. Wisselen is niet verplicht maar wel zeer aanbevolen. Iedere les eindigt met vrijdansen. Koppels kunnen dan weer met elkaar dansen.
Inschrijven

Eerste blok; Welkom!

Kijk voor de dagen en tijden in het rooster Salsa danslessen speciaal voor beginners:

[table id=2 /]
Heb je al enige danservaring, dan is het mogelijk om in te stromen bij een van de bestaande hogere groepen. In overleg met de leraar wordt, mogelijk ná een vrijblijvende proefles, bepaald bij welke groep je dan wordt ingedeeld.

[subpages]