fbpx
 

Huisregels

Nr. 1
Bij aanvang van een vervolgcursus dient het cursusgeld uiterlijk óp de 10de les van de vorige cursusblok te worden voldaan. Bij betaling ná de 10de les wordt er € 2,- administratiekosten in rekening gebracht.

Nr. 2
Wanneer je uiterlijk óp de 9de les betaalt voor een vervolgcursus, krijg je € 2,- euro korting op het cursusgeld.

Nr. 3a
Als men om welke reden dan ook niet in staat is een les bij te wonen, dient men dit tijdig door te geven (24 uur van tevoren). Dit is belangrijk i.v.m. “het regelen” van de man/vrouw verhouding.

Nr. 3b
Gemiste lessen kunnen worden ingehaald in het geval er twee groepen zijn van hetzelfde niveau, en anders door mee te dansen met een groep van een lager niveau.In geval van ziekte, of een andere aannemelijke reden, zal Eldred, mits dit tijdig is doorgegeven, zorg dragen het gemiste aan de cursist(en) in kwestie bij te brengen (tijdens de les bijspijkeren) of te laten inhalen. In alle andere gevallen, heeft de cursist zelf de verantwoordelijkheid het gemiste bij te spijkeren. Dit kan door zich te laten informeren door medecursisten.

Nr. 4
Dansen in een groep van een hoger niveau is alleen mogelijk ná overleg met de leraar.

Nr. 5
Als een groep, vanwege tussentijds stoppen van cursisten, kleiner wordt dan 12 personen kan het voorkomen dat deze dan wordt samengevoegd met een andere groep. Dit kan een groep van een hoger niveau betreffen, mits het niveauverschil niet te groot is. In het geval dat dit verschil te groot is zal het betekenen dat deze groep zal worden toegevoegd aan een groep van een lager niveau. In dat geval mag men, als compensatie, een (*) aantal lessen met deze groep gratis mee dansen.* in principe totdat het oude niveau is bereikt maar maximaal 6 lessen.

Nr. 6
Bij tussentijdse opzegging krijgt men geen restitutie van het betaalde cursusgeld.

Nr. 7
Om de groepskwaliteit te waarborgen, proberen wij te voorkomen dat er te grote niveauverschillen ontstaan binnen de groepen. Indien de leraar constateert dat je niveau afwijkt van de groep zal hij, in overleg met jou, adviseren om naar een groep van een hoger of lager niveau te gaan. Als de leraar van overtuiging is dat het niveauverschil te groot is vergeleken met de groep, mag hij je een doorstroming in de betreffende groep ontzeggen. Een vervolgcursus in dezelfde groep is dan niet mogelijk.

Nr. 8
Salsaschool Esencia is niet aansprakelijk voor eventuele blessures en/of ongevallen die tijdens de les of feesten mochten plaatsvinden.

Nr. 9
Wij stellen ons niet aansprakelijk voor vermissing en/of diefstal van eigendommen tijdens, voor of na de door ons verzorgde lessen en feesten.