Algemene voorwaarden Esencia 

 1. Bij Salsaschool Esencia kun je naast reguliere lessen Caribische Salsa, Merengue, Dominican Bachata, Bachata Moderna, Bachata Sensual, L.A. Salsa, Kizomba, Semba en Salsa Caleña ook genieten van een verscheidenheid aan Specials, Baile de Fiesta’s en groots opgezette feesten; 
 2. Genieten staat voorop bij Esencia, dus breng je beste humeur mee, dans je beste dans en GENIET!
 3. Esencia houdt zich strikt aan de privacy wetgeving;
 4. Esencia is niet aansprakelijk voor eventuele blessures en/of ongevallen die tijdens de les of feesten mochten plaatsvinden;
 5. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor vermissing en/of diefstal van eigendommen tijdens, voor of na de door ons verzorgde lessen en feesten.

Abonnementen 

 1. Als je om welke reden dan ook niet in staat bent een les bij te wonen, gelieve dat dan zo tijdig mogelijk door te geven;
 2. Esencia verzorgt geen inhaallessen, maar voor elk soort abonnement geldt dat een student kan verzoeken om in de plaats van een reguliere les aan een Verdiepingsles deel te nemen;
 3. Esencia behoudt zich het recht voor om studenten lessen aan te bieden op een bedrijfsmatig geschikt tijdstip;
 4. De Esencia docent bepaalt uiteindelijk welk niveau les de student het beste kan volgen;
 5. Betaling: Na de eerste betaling geef je toestemming tot maandelijkse machtiging. De incassodatum is automatisch de dag dat je het abonnement bent gestart; opzeggen of wijzigen van een abonnement kan elke maand maar dient te geschieden voor het eind van die maand. Opzeggingen en wijzigingen dienen per e-mail gecommuniceerd te worden – naar info@esencia.nl; 
 6. Vakanties: Bij alle abonnementen en betalingen houden wij rekening met de zomer- en de kerstvakantie;
 7. Lesuitval: Esencia kan lessen annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn; deze lessen worden waar mogelijk opnieuw aangeboden; lukt dat niet dan volgt restitutie naar rato van het afgesloten abonnement;
 8. Disputen: de student verplicht zich om bij enig dispuut eerst het officiële Esencia klachtentraject te doorlopen.